รดน้ำดำหัว ขอพร สูมาคาราวะ ผู้บริหาร สวนสัตว์เชียงใหม่ กันคับคั่ง …………………

ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ จัดพิธีรดนำ้ดำหัว สูมาคาราวะ ผู้อำนวยการ(ผอ.ปู)…

Read More