รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์นำทีทงานบริหารทั่วไปสระเกล้าดำหัวผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ โฆษชุนหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์นำทีทงานบริหารทั่วไปสระเก…

Read More

วันที่ 2 ของการรณรงค์สัญจรปลอดภัยช่วงสงกรานต์ เชียงใหม่เสียชีวิตแล้ว 1 ราย

วันที่ 2 ของการคุมเข้ม 7 วันแห่งความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์อุบัติเหตุลดลง แต่เสียชีวิตแล…

Read More