ปปส.ภาค 5 ร่วมกับหน่วยงานภาคี 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2567 สำนักงาน ปปส.ภาค 5 หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต…

Read More