สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมได้จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล “เพชรเมืองเหนือ” รางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้ส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย”

วันที่ 6 เมษายน 2567 สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมได้จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุ…

Read More