ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในโอกาส 🟨⬛️ครบรอบ 100 ปี ม.ราชภัฏเชียงใหม่

🖤💛ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในโอกา…

Read More