รพ.สวนปรุง จัดโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพคนในชุมชน ณ ชุมชนวัดพวกเปีย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

5 เมษายน 2567 นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง มอ…

Read More

กองบิน 41 ร่วมกิจกรรม “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” พื้นที่ภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ …

Read More

กองบิน 41 จัดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้านการจราจรในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานใ…

Read More