เชียงใหม่ และ นครกว่างโจว ร่วมทำ MOU สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง .

จังหวัดเชียงใหม่ และ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสถาปนาความสัมพั…

Read More