###แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จัดฟรี 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ วัยรุ่น 60 ปีอัพ ผู้พิการ เด็ก 5 ขวบก็ฟรี###

สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ.นครสวรรค์รักษาการผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.นคร…

Read More

พิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทพาอารักษ์ โครงการปิดทองพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพระพุทธรูปประจำคณะ/หน่วยงาน . .

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีบวงสร…

Read More

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬา E- sport กีฬามหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 33 “เวียงพิงค์เกมส์”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 อ.ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช…

Read More

การประชุมระดับชาติ เรื่อง มลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 1 (Thailand National PM 2.5 Forum) หัวข้อ “อากาศสะอาด : ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม” . .

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศา…

Read More