#นายกฯร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม “มอบหมาย รองนายกฯและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลร่วม วันพ่อแห่งชาติ ปี 2564”

5 ธันวาคม 2564 ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก มอบหมายให้นายเสวก อินพ…

Read More

#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564”

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจั…

Read More

#ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้ อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น …

Read More

#งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท…

Read More

#พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ต่อหน้าพระบรมฉา…

Read More

#จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล …

Read More

#นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ งานทำบุญครบรอบ 64 ปี พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

นายกิตติคุณ มั่นคงดี นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ พร้อมคณะกรรมการร่วมงาน

Read More

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 ธ.ค. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 ธ.ค. 25…

Read More

#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานรัฐพิธีและกิจกรรมจิตอาสา “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564”

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานรัฐพิธี “เนื่องในวันคล้ายวั…

Read More