#รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ คุณนฤมล พูลเพียร หัวหน้างานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณอัฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ คุณนฤมล พูลเพียร หัวห…

Read More

#สวนสัตว์เชียงใหม่ให้การต้อนรับสมาคมนักร้องนักดนตรีตาบอดเชียงใหม่ เนื่องใน “วันคนพิการสากล”

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวย…

Read More

#เกษตรสุขภาวะ อบจ. ร่วม กขป.3 จัด Side event เสวนา “เกษตรสุขภาวะ” ที่บึงบอระเพ็ด เชิญเกษตรกรแนวใหม่ ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ ร่วมเสวนา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก …

Read More

#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศฝรั่งเศส (IRASEC) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Tourism in Times of Pandemic”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ…

Read More

#รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบตู้น้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยและญาติ จำนวน 1 ตู้

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบตู้น้ำดื่มสำหรับผ…

Read More

#รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณประเสริฐ ดีประเสริฐ และครอบครัว

รศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,…

Read More

#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เราเป็นหนึ่งใน “โรงพยาบาลในดวงใจคุณ”

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เราเป็นหนึ่งใน “โรงพยาบาลใ…

Read More

#มช. ร่วมลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่าง มหาวิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง กับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มช. ร่วมลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่าง มหาวิ…

Read More

#ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลั…

Read More