#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับ 🏆รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับ 🏆รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: ร…

Read More

#นายกฯ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม “มอบ(ถุงยังชีพ)ช่วยประชาชน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครบทุกหมู่บ้าน”

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงห…

Read More

#ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น นำบุคลากรรับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวั…

Read More

#อาจารย์พิเศษประจำหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV จำนวน 2 เครื่อง

อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร์ อาจารย์พิเศษประจำหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. …

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากคุณจินตพัฒน์ และคุณจอมจันทร์ นทีวัฒนา พร้อมครอบครัว

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200…

Read More

#ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทำรายการ More กีฬา สถานีโทรทัศน์ทีสปอร์ต ( T Sports Channel )

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการ…

Read More

#รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ที่มีความพร้อมด้านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร เป็นวันแรก พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุใช้ระบบ School Isolation กรณีพบการติดเชื้อในโรงเรียน

วันนี้ (1 ธ.ค. 64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ …

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ รับมอบแมส จากนายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการ…

Read More

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบของขวัญ 2 ต่อ ในวันพ่อแห่งชาติ … พ่อเที่ยวฟรี และคนเกิดวันที่ 5 ธันวาคม รับส่วนลด 50%

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เ…

Read More