#รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท โดยบริจาคจากมูลนิธิผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 280,000 บาท และบริจาคจากผู้ปกครองผู้ป่วยเด็ก อีกจำนวน 100,000 บาท

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ผศ.นพ.สนิท เรืองรองรั…

Read More

#ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับช่วงการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยกำลังจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและรับนักท่องเที่ยวไทย

26 ต.ค. 2564 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบคุณวัช…

Read More

##ผู้สูงอายุ เสี่ยงตายง่าย !!! หากติดโควิด-19 แถมด้วยไข้หวัดใหญ่ … หมอ รพ.ลานนา แนะนำฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ช่วยป้องกันได้ ..

#ผู้สูงอายุ เสี่ยงตายง่าย !!! หากติดโควิด-19 แถมด้วยไข้หวัดใหญ่ … หมอ รพ.ลานนา แนะนำ…

Read More

#สารสกัด CBD จากกัญชง กับ ประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร และเครื่องสำอาง

นักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. และเป็นผู้ดูแล “โครงการ…

Read More

#สมาคมศิษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประชุมกลุ่มย่อยจัดโปรโมชั่นให้ผู้สมัครสมาชิกรายใหม่

เมื่อเวลา 13.30 น. วันอังคารที่. 26. ตุลาคม. 2564 ณ อาคารที่ทำการสมาคมศืษย์เก่ามหาวิทยาลัย…

Read More

#บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงควา…

Read More

#สำนักงบร่วมมืออบจ. สำนักงบประมาณประชุมร่วมกับนายก อบจ. ร่วมกันศึกษาทางน้ำ หาทางสนับสนุนงบ ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค…

Read More

#จัดการอบรมบุคลากรครูผู้สอนวิชาสามัญและครูผู้สอนวิชากีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม การประชุมใน“กิจกรรมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา “

จันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวั…

Read More