#นายกฯ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม “เร่งระดมเจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านช่วยเสริมคันกั้นน้ำช่วยพื้นที่เกษตร”

วันที่(25 ตุลาคม 2564 ) ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีร…

Read More

#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้บริการชุดตรวจ COVID-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ตรวจด้วยตนเอง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้บริการชุดตรวจ COVID-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ตรวจด้วย…

Read More

#นายก อบจ. ร่วม สจ. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ดูคันประคองน้ำคลองท่าขนมจีนแตกเพื่อเตรียมอุด และสูบน้ำออกลงคลองท่าขนมจีน หาทางระบายลงแม่น้ำปิง

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 25 ตุลาคมนี้ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังห…

Read More

#การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านท่องเที่ยว ประจำปี 2565 “แผนพัฒนากีฬาและนันทนาการจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566–2570 และแผนปฏิบัติการด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2565”

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมเจตน์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจัง…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลั…

Read More

#ร่วมพิธี เชิญถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลั…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 ต.ค. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 ต.ค. 2…

Read More

#ขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “ว…

Read More