#เกษตรดูผลผลิตที่เสียหาย เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหนองบัว ดูความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร และหาทางช่วยเหลือ

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตนเองและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยน ให้กำ…

Read More

#นายกนำทีมเร่งซ่อมถนนขาด นายก อบจ. ร่วม สจ. และผู้นำชุมชน ลงพื้นสำรวจความเสียหาย น้ำกัดเซาะถนนขาด ในเขตพื้นที่ อ.ลาดยาว และ อ.เมืองนครสวรรค์ เน้นให้ช่วยเหลือชาวบ้าน ให้ใช้เส้นทางสัญจรได้ก่อนเป็นการชั่วคราว

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 ตุลาคมนี้ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจัง…

Read More

#ร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย ได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

🔹อุบัติเหตุ 🔹โรคมะเร็ง 🔹โรคหลอดเลือดสมองแตก 🔹เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 🔹หลอดเลือดแดงใหญ่โ…

Read More

#ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ (นายเกริกพล แสนเมือง) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

17 ต.ค.2564 สวนสัตว์เชียงใหม่ โดย นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และคณะผู้…

Read More

#ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกี…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากคุณอนันต์​ ตรุณรัตน์​ พร้อมครอบครัว​ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,00…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 ต.ค. 2564 : 08:00 น

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 ต.ค. 2…

Read More

#💊💊📮โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการ ส่งยาทางไปรษณีย์”Suandok Med Delivery”

💊💊📮โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการ ส่งยาทางไปรษณีย์”Suandok Med Delivery” 📫ผู้รั…

Read More