#นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น “รับการฉีดวัคซีนป้องกัน (COVID-19) เข็มที่ 1 Pfizer”

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังห…

Read More

#ขอเชิญ สแกน QR CODE add Line (line) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ➡️ ติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ขอเชิญ สแกน QR CODE add Line (line) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ➡️ ติดตามข่าวสารของโรงพ…

Read More

#ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ จัดส่งรถบรรทุกน้ำ ความจุปริมาณ 6,000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าแจกจ่ายน้ำสะอาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพ…

Read More

#สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “ชะนีแก้มขาว”

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัด…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 ต.ค. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 ต.ค. 2…

Read More

#ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว และ 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ณ บริเวณหมู่ที่ 5 และ7 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานท…

Read More