#ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รับบริจาคโลหิตได้จำนวนทั้งสิ้น 22,050 CC

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย ทนพญ.นิภาพรรณ ลี้ตระกูล…

Read More

“รองหมู” ส่งนักกีฬายูยิตสู เข้าร่วมการแข่งขันรูปแบบใหม่ รายการแข่งขัน SAT Virtual Sports 2021 ( New Normal )

ท่านดร.จารุวัฒน์​ สัตยา​นุ​รักษ์​รอง​อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ​ ​วิทยาเขต​เช…

Read More

#สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่​ และชมรมจิตอาสาพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่

จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธาน มอบรางวัลคนดีศรีพลศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลั…

Read More

#พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสว…

Read More

#พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 ต.ค. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 ต.ค. 2…

Read More