#”ผอ.สายรุ้ง” เกียรติภาคภูมิ 2 รางวัล 2021″🎖 🏆 รางวัล “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานระดับ “ดี”

ว่าที่ ร้อยโทสายรุ้ง กลุ่นเขียว  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เข้าร…

Read More

#แจกน้ำ ทำคันดิน นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วม สจ. และ ผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน เข้าช่วยเหลือน้ำท่วม แจกน้ำดื่มพื้นที่ ต.พระนอน และดูระดับน้ำ ทำคันดิน ต.หนองเต่า

เมื่อเวลา 14:00 น. วันที่ 5 ตุลาคมนี้ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อม …

Read More

#อบจ.ร่วม สส.ตรวจ ATK อบจ.นครสวรรค์ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ตรวจ ATK เชิงรุก ให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัด ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว สร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า-แม่ค้าและคนในชุมชน

วันนี้ 5 ตุลาคม อบจ.นครสวรรค์ ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จัดชุด Mobile Team นำชุด ATK (Ant…

Read More

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความดี แก่นักศึกษา และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความดี แก่นักศึกษา และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ในโ…

Read More

#สจป.1(เชียงใหม่)กรมป่าไม้ ช่วยเหลือประชาชน ที่ไม้ยางนาโค่นล้มทับบ้านเรือน

นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วยนายศิริชัย ทอง…

Read More

#สำนักงาน ปปส.ภ.5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุน ป.ป.ส. ครั้งที่ 3/2564 ประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล และยานพาหนะ

สำนักงาน ปปส.ภ.5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุน ป.ป.ส. ครั้งที่ 3/2564 ประเภทที่…

Read More

#นักวิชาการแม่โจ้ เข้าพื้นที่เร่งสำรวจสุขภาพยางนา ประเมินความเสี่ยง หาแนวทางป้องกันเหตุ พร้อมแนะสร้างลูกหลานยางนาอนุรักษ์พันธุกรรม บันทึกประวัติศาสตร์ถนนสายต้นยาง เชียงใหม่-ลำพูน

จากเหตุการณ์ต้นยางนาอายุกว่าร้อยปี เส้นถนนเชียงใหม่-ลำพูน นับ 10 ต้น ได้โค่นล้มทับทาง เสาไ…

Read More

#มช. ร่วมมือกับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ใช้วัตกรรมเพิ่มมูลค่าฟางข้าว แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เกษตรกรและชุมชน พร้อมลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมมือกันดำเนินโครงการ “การเพิ่มมูลค่าฟ…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาวารสารไทยใน มช. ไป Scopus เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาวารสารไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด…

Read More

#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการ ส่งยาทางไปรษณีย์”Suandok Med Delivery”

💊💊📮โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการ ส่งยาทางไปรษณีย์”Suandok Med Delivery” 📫ผู้รั…

Read More