#นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะได้รับเงินคืนในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะได้รับเงินคืนในวันพุธที่ 2…

Read More

#พร้อมรับมือน้ำท่วม อบจ. ประชุมหัวหน้าส่วน เตรียมแผนปรับเชิงรุกเตรียมเผชิญสถานการณ์น้ำ​ หากพายุลูกใหม่เข้ามา เตรียมข้อมูล เครื่องจักร รถ เรือ อุปกรณ์ เตรียมจัดหาเพิ่ม

เมื่อเวลา 08:45 น วันที่ 27 กันยายนนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ สำนักง…

Read More

#กองบิน ๔๑ จัดโครงการฝึกอบรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและภัยคุกคามทางไซเบอร์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ ศรีรินยา เสนาธิการกองบิน ๔๑ เป็นป…

Read More

#การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไป ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจั…

Read More

#”โควิด-19″ เคสผู้ป่วยหนัก ยังพุ่งสูง คณะแพทย์ มช. เผยต้องชะลอแผนการปิดหอผู้ป่วยหนักรพ.ประสาทเชียงใหม่ ที่ดูแลโดยคณะแพทยศาสตร์ มช.

คณะแพทยศาสตร์ มช. เผยแผนบริหารจัดการหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อรองรับผู้ป่…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 ก.ย. 2…

Read More

#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum 2021

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี ประจำวิท…

Read More