#ปิดการตรวจสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ ผ่านการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำให้ปรับปรุงพัฒนา เพิ่มเติม

นายสัตวแพทย์สุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์…

Read More

#ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด – พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 – และพิธิเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันมหิดล

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด – พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเ…

Read More

#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณสุรเกียรติ และคุณน้อย งามวิถี พร้อมครอบครัว

รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู…

Read More

#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท จาก เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ผู้แทนเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท จาก …

Read More

#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย ” วิชาการวันมหิดล “

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย ” วิชาการวันมหิดล &#822…

Read More

#24 กันยายน วันมหิดล รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช. ฉีดวัคซีนภาคประชาชน 2 พันโดส

24 กันยายน วันมหิดล รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช. ฉีดวัคซีนภาคประชาชน 2 พันโดส รพ.มหาราชนครเชียงใ…

Read More

#อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการก…

Read More

#ประธานอนุกรรมาธิการวุฒิสภา และคณะตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

พฤหัส ที่ 23 กย 64เ วลา09.00น พลเอกธงชัย สาระสุข ประธานอนุกรรมาธิการวุฒิสภา และคณะตรวจเยี่…

Read More

#สโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ 3 สโมสรรวมพลังปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส”วันมหิดล”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23. กันยายน 2564. ณ ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์. จังหวัดนครสวรร…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23 ก.ย. 2…

Read More