#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง และ ศ.เกียรติคุณ ดร.พริ้มเพรา ดิษยวณิช สมทบทุนหลวงปู่แหวนสุจิณโณ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 300…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก นพ.บัญชา และคุณสงบ ปัญญาตรง สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,…

Read More

#ประธานชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ได้ร่วมเข้าร่วมเสวนา ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นายสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด สนามกอล์…

Read More

#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำเรียนขอคำแนะนำการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหว…

Read More

#ชาวเขาทอง อ.พยุพะคีรี จ.นครสวรรค์ร้องทุกข์กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฏรแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันพุธที่ 22. กันยายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำ…

Read More

#โครงการปรับปรุงอาคาร หลวงปู่แหวน “สุจิณุโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการปรับปรุงอาคาร หลวงปู่แหวน “สุจิณุโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพท…

Read More

#กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูฝึกทหารกองประจำการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ ๑ เพื่อนำไปสอนทหารกองประจำการในสังกัด

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๑๑.๓๐ น. พันเอก…

Read More

#“การประชุมพิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจั…

Read More