#ผู้การกองบิน41 เชียงใหม่ จัดสภากาแฟ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ ก่อนย้ายไปรับตำแหน่งผู้ช่วยฑูตทหารอากาศ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี

วันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องรับรองกองบิน 41 เชียงใหม่ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บัง…

Read More

#ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก ศ.ดร.วารุณี และ อ.บุญเกตุ ฟองแก้ว พร้อมครอบครัว สมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 10…

Read More

#สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “โคอาล่า”

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัด…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ” การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนยุคศตวรรษที่ 21 “

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาล…

Read More

#ทส. เร่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อแก้ไขผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม มุ่งสร้างความสมดุลและยั่งยืน “สัตว์อยู่ได้ พี่น้องชาวประมงอยู่ได้”

เมื่อวันที่​ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21 ก.ย. 2…

Read More

#พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันนโยบายสาธารณะกับสำนักบริการวิชาการ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ ทันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศา…

Read More