#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการ ส่งยาทางไปรษณีย์”Suandok Med Delivery”

💊💊📮โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการ ส่งยาทางไปรษณีย์”Suandok Med Delivery” 📫ผู้รั…

Read More

#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย ” วิชาการวันมหิดล “

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย ” วิชาการวันมหิดล &#822…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 19 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 19 ก.ย. 2…

Read More

#มกช. ชม ชนะ มกช.ลำปาง ด้วยสกอร์รวม 3-0 มกช. คว้าแชมป์โค่นแชมป์ ระหว่างแชมป์ถ้วย ก จ. เชียงใหม่ ประจำปี 2564 ม. การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ พบกับ แชมป์ถ้วย ข จ. เชียงใหม่ ประจำปี 2564

ขอบพระคุณท่าน ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเช…

Read More