###สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณข้าราชการ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี##

เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากรมป่าไม้ 125 ปี วันที่ 18 กันยายน 2564 นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการ…

Read More

#สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “ลิงกระรอก”

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัด…

Read More

#Matchday เกมส์แห่งเกียรติยศของวงการลูกหนังเมืองล้านนาอีกหนึ่งรายการ TNSU. Lanna Derby Matอch 2 nd ศึก”แชมป์โค่นแชมป์”

Matchday เกมส์แห่งเกียรติยศของวงการลูกหนังเมืองล้านนาอีกหนึ่งรายการ TNSU. Lanna Derby Matอ…

Read More

#“กรมป่าไม้” จัดพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมรำลึก คุณความดีบรรพชนและวีรชนป่าไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 125 ปี 18 กันยายน 2564

พร้อมประกาศสานต่อ 5 ภารกิจ ก้าวสู่ปีที่ 126 เดินหน้าบริหารงานรูปแบบเปิดให้ประชาชนเข้าถึงกร…

Read More

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 รางวัลเกียรติคุณ “เยาวชนต้นกล้าตัวอย่างแห่งแผ่นดิน และบุคคลตัวอย่างแห่งแผ่นดิน” “

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใ…

Read More

#โครงการปรับปรุงอาคาร หลวงปู่แหวน “สุจิณุโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการปรับปรุงอาคาร หลวงปู่แหวน “สุจิณุโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพท…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งกีฬา E-Sports competition Project, M.Ed. Batch 7

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลั…

Read More

#ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบค้าซากสัตว์ป่าทางอินเตอร์เน็ต พบว่ามีการโฆษณาหรือประกาศจำหน่ายซากสัตว์ป่าคุ้มครอง

ตามที่ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์) ได้สั่งก…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 ก.ย. 2…

Read More