#คุณนริศ วงศ์สันติธรรมนุกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ และมอบเงินจำนวน 25,000 บาท เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคระบบหายใจ

คุณนริศ วงศ์สันติธรรมนุกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพ…

Read More

#เลขา สปสช.ดู รพ.สนาม ตรวจเชิงรุก เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลสนาม และตรวจติดตามโครงการตรวจ ATK เชิงรุก ตลาดนัดเขาทอง

อบจ.นครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.), โรงพยาบาลศรีสวรรค์, มหาวิทย…

Read More

#ไขข้อข้องใจ: ฉีดวัคซีน “mRNA” กับความเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

💉🫀ไขข้อข้องใจ: ฉีดวัคซีน “mRNA” กับความเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ วัคซีนกลุ่ม mRNA คื…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณแด่ ผศ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณแด่ ผ…

Read More

#ประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 3 เรื่อง ความร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย (The Third Thai – Russian Roundtable: Collaboration on Gifted Education and Research)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการป…

Read More

#สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัด “รำลึก…ครบ 2 ปี หมีแพนด้าช่วง ช่วง จากไป”

16 กันยายน 2564 รำลึก..ครบ 2 ปี หมีแพนด้าช่วง ช่วง จากไป กับความทรงจำที่ดีถึงหมีแพนด้าเพศผ…

Read More

#ขอเชิญรับชมบรรยากาศการแข่งรอบสุดท้าย โครงการหลักสูตรอบรมเข้มข้นระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูลแพทย์ ประจำปี 2564

ขอเชิญรับชมบรรยากาศการแข่งรอบสุดท้าย โครงการหลักสูตรอบรมเข้มข้นระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิ…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 ก.ย. 2…

Read More