#ม.แม่โจ้ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเกษตรเปิดตัวพืชเศรษฐกิจใหม่ ปลูกพืชกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าว…

Read More

#ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนาง…

Read More

#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน (ซิโนแวค เข็มที่ 1)

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน (ซิโนแวค เข็มที่ 1) สำหรับ.. 1. กล…

Read More

#รับมอบเงิน สนับสนุนก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริ…

Read More

#ขอเชิญรับชมบรรยากาศการแข่งรอบสุดท้าย โครงการหลักสูตรอบรมเข้มข้นระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูลแพทย์ ประจำปี 2564

ขอเชิญรับชมบรรยากาศการแข่งรอบสุดท้าย โครงการหลักสูตรอบรมเข้มข้นระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิ…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 9,999 บาท จากคุณอิทธิพล ชาติตระกูล สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 9,9…

Read More

#สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “ค่างห้าสี”

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัด…

Read More

#ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณุโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณุโณ” โรง…

Read More