#ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ด้านสินค้าอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 จากกระทรวงพาณิชย์

ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม…

Read More

#ดูศูนย์พักคอย ทต.ช่องแค นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมเครือข่ายในพื้นที่อำเภอตาคลี เดินหน้าแยกปลาออกจากน้ำ ที่ศูนย์พักคอย ทต.ช่องแค

เมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 9 กันยายนนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วน…

Read More

#ประเมินตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19

วันที่ 9​ กันยายน​ 2564 พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว. หัวหน้าทีมตรวจประเมินตรว…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 /2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยา…

Read More

#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ในวันที่ 9 กันยายน 2564 แบบออนไลน์ (Online Presentation) ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โ…

Read More

#มอบทุน สกจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มอบทุนการศึกษา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัติ)

เมื่อเวลา 09:00 น วันที่ 9 กันยายนนี้ ณ ลานกาญจนาภิเษกฯ โรงเรียนสวนกุหลาบ (จิรประวัติ) นคร…

Read More

#ประชุม ราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564​ ด้วยระบบการประชุมทางไกล( Video Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.​ ณ​โรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​นครสวรรค์​ นางศุ​นิ​ส…

Read More

#“การประชุมราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Zoom)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจ…

Read More

#เข้าร่วม “การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Zoom)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจ…

Read More

#รับมอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท จากคุณสุลักษณ์ สุริยยศ พร้อมครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)พญ.เ…

Read More