#วางแผนเชิงรุกโควิด อบจ.นครสวรรค์ ร่วม สปสช. รพ.ศรีสวรรค์ เตรียมจัดทำโครงการตรวจหาเชื้อ Covid-19 เชิงรุก วางแผนบุกตลาดนัด

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 กันยายนนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์กา…

Read More

#ทส. เตรียมเสนอกฎหมายลูก 7 ฉบับ ประกอบ พ.รบ.ป่าชุมชน และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

เมื่อวันที่​ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ…

Read More

#ศธ.เชียงราย จัดประชุม กก.ปชส. “การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย” สะอาด ปลอดภัย น่ายล สนองนโยบาย พัฒนาประเทศ ให้เยาวชนรับมือกับภัยคุกคามแบบใหม่ๆยุค ทศวรรษที่ 21

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาต…

Read More

#คกก.เขตสุขภาพ หารือทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ เขตพื้นที่ 3

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 3 รวม 5 จังหวัด กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค…

Read More

#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้จัด “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวงโปงลางและศิลปะมวยไทย ประจำปี 2564”

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.45 น. งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วม…

Read More

#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้จัด “โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้จัด “โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจ…

Read More

#สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “ช้างเอเชีย”

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัด…

Read More

#วัคซีนโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร 🔹อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีความรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป

💉🦠วัคซีนโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร 🔹อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในสตรีตั้งครรภ์ที่ติ…

Read More