#คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณสาวิตรี สุวรรณประเทศ และคุณสัณห์สิรี จิตรประเสริฐสุข สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.นพ.ธีรชัย อภิวรรธกกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนว…

Read More

#ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (2 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรม…

Read More

#รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากคุณโชติโรจน์ และ คุณกรกช วงศ์วรรณ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิช…

Read More

#เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. – ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี…

Read More

#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน (ซิโนแวค เข็มที่ 1)

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน (ซิโนแวค เข็มที่ 1) สำหรับ.. 1. กล…

Read More

#“Tourism is Everyone’s Business” เพราะการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของทุกคน

มาร่วมกันสนับสนุนและช่วยให้ธุรกิจการท่องเที่ยวก้าวผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ เพื่อให้ประเทศ…

Read More

#สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “นากเล็กเล็บสั้น”

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัด…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 600,000 บาท จากคุณราม สุภา สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 600…

Read More

#รายงานความคืบหน้าจากคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดหาทุนการศึกษา วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่   …

Read More