#พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายวรพจน์ ขันทะยา หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขา…

Read More

#กรมอุทยานแห่งชาติฯ 19 ปี บนเส้นทางการอนุรักษ์ “ธรรมชาติสมดุล ป่าไม้เป็นทุน เกื้อหนุนสัตว์ป่า”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดงาน…

Read More

#ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด วิกฤต!! โลหิตสำรองไม่เพียงพอ มีผู้มาบริจาคโลหิตประมาณ 20 รายต่อวัน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด วิกฤต!! โลหิตสำรองไม่เพียงพอ มีผู้มาบริจาคโลหิตประมาณ 20…

Read More

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เริ่มด…

Read More

#”รองหมู” นำ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ เข้าร่วมแสดงความมุทิตาจิตแก่ ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.- ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิท…

Read More

#กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อม…

Read More

#พิธีมอบรางวัลหน่วยงาน และบุคคลดีเด่นด้านนิรภัยภาคพื้น กองบิน ๔๑ ประจำปี ๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นป…

Read More