#กองทัพอากาศ สนับสนุนอากาศยานในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการ ติดตั้งระบบ vdo conference ในห้องประชุม

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ มอ…

Read More

#แยกปลาออกจากน้ำที่ชุมแสง นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมเครือข่ายในพื้นที่อำเภอชุมแสง เดินหน้าแยกปลาออกจากน้ำ 9 ศูนย์พักคอย

เมื่อเวลา 13:30 น. วันที่ 9 สิงหาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วน…

Read More

#วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 3 อาคาร โรงพยาบาลลานนา :

นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงาน และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท จากคุณวีระชัย และคุณอดิศร สุทธิญาณวิมล สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 400…

Read More

#นายกวิรัช โตอิ้ม “ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564”

ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อม…

Read More

#ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 06.30 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจัง…

Read More

#ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสการออกกำลังกายประจำสัปดาห์

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผุ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรั…

Read More

#”รองหมู” เชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านมารับเสื้อ 51 ปี “พลศึกษาเชียงใหม่”

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ขอ…

Read More