#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก คุณวิภานันท์ วัฒนศิริชัยกุล พร้อมครอบครัว สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก ศ.ดร.สมพงศ์ และ อ.ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธ์ุ สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100…

Read More

#สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “ช้างเอเชีย” โดยชื่อกิจกรรมว่า”

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัด…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับรางวัล ” คนดีศรีพลศึกษาเชียงใหม่ ” ประจำปี พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลั…

Read More

#ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดหาทุนการศึกษา วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่   …

Read More

#การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นาง​ศ​ุ​นิ​สา​ ดารา​เรือง​ ผู้อำนวยการโรงเรียนก…

Read More

#“การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจั…

Read More

#กัซซัน ขุนตาน Victory Golf Secret Day วันแห่งความลับกอล์ฟชัยชนะ 🥳🥳 วันที่ 4 และ 5 กันยายน 2564 ราคาเพียง 650 บาทต่อท่าน (ราคารวมกรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟ)

⛳⛳🤗Victory Golf Secret Day วันแห่งความลับกอล์ฟชัยชนะ 🥳🥳 วันที่ 4 และ 5 กันยายน 2564 ราคาเพ…

Read More