#กรมทรัพยากรน้ำเปิดช่องทางให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยติดต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ เปิด 11 ช่องทางส่วนหน้า ให้ประชาชน…

Read More

#อบจ.เปิดสนามรบระดับตำบล อบจ.นครสวรรค์ สนองนโยบายมหาดไทย เปิดสนามรบลงสู้ศึกโควิดระดับตำบล พร้อมให้เตียง อุปกรณ์ อบต. ทำ CI มาขอ มาคุย ทำความเข้าใจก่อน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ซึ่งมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนเพิ่มมาก…

Read More

#ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากคุณปิยพัชร์ จันนันทิพัฒน์ พร้อมครอบครัว

อ.นพ.สุทธิภาศ พงศ์มณี ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทย…

Read More

#อบจ.แถลง ร่วม ราชภัฏ รพ.ศรีสวรรค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ จับมือ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ และโรงพยาบาลศรีสวรรค์ แถลงข่าวสื่อมวลชน ตั้งโรงพยาบาลสนาม อบจ. แห่งที่ 2 ณ ม.ราช ราชภัฏ(ย่านมัทรี) 250 เตียง เดินหน้ารับกลับบ้าน พร้อมรับพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร…

Read More

#29 ก.ค. 64 สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ยังทรงตัว – ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 65 ราย

29 ก.ค. 64 สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ยังทรงตัว – ผู้ติดเชื้อราย…

Read More

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยา…

Read More

#ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มอบใบประกาศชมเชยให้กับสื่อมวลชน

ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มอบใบประกาศชมเชยใ…

Read More

#ไขข้อข้องใจ: ฉีดวัคซีน “mRNA” กับความเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

วัคซีนแต่ละชนิดนั้น จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย วัคซีนกลุ่ม mRNA ซึ่งก็คือวัคซีนจากบริษัท Pfiz…

Read More