#นายก.อนุมัติอีก 290 เตียง นายก อบจ.อนุมัติทันทีอีก 290 เตียง 8 รพ.สต. พร้อมใช้งานทันที 3 แห่ง 100 เตียง มีแพทย์ พยาบาล รับผู้ป่วยได้

สืบเนื่องจากกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่าง…

Read More

#อบจ.ตั้ง 36 ศูนย์แก้โควิด นายก อบจ. ร่วมคณะ สจ. ตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาภาคประชาชน 36 ศูนย์ ใน 15 อำเภอ ระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาในพื้นที่

สืบเนื่องจากกรณีปัญหาโรค covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่ว ประเทศไทยในขณะนี้นั้น ส่งผลให้มี…

Read More

#ตามงาน รพ.ชุมตาบง เลขานายก เข้าชุมตาบง มอบของใช้ พร้อมติดตามความคืบหน้า การขยายเตียง

สืบเนื่องจากการที่พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีโคร…

Read More

#การขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน Covid-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านระบบ ออนไลน์ (Line@)

💉🦠📋การขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน Covid-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านระบบ ออนไลน์ (L…

Read More

#อบจ.เร่ง รพ.สนาม ม.ราชภัฏ นายก อบจ. ระดมทีมงานกองช่างเดินหน้าลุย ทำ รพ.สนาม 250 เตียง ชั้นล่างศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏย่านมัทรี เตียง ที่นอน มาแล้ว เร่งติดกล้อง

สืบเนื่องจากการที่ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อ…

Read More

#ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปิดให้บริการฉีดวัคซ…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 ก.ค. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 ก.ค. 2…

Read More

#เพิ่มเตียงรวม 200 เห็นด้วยกับ อบจ. มีขอเพิ่มเตียงมาอีก 5 แห่ง รวม 200 คาดหวังไม่น่าต่ำกว่า 1000 อบจ.ยันพร้อมสนับสนุนหมด ให้ขอมา

สืบเนื่องจากการที่ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีโค…

Read More