#ชุมแสงปรึกษาขยายเตียง นายกเล็กชุมแสง ยกทีมพบนายก อบจ. ปรึกษาขยายเตียง รับผู้ป่วย หาสถานที่ได้ อบจ.พร้อมทุ่มงบช่วย

เมื่อเวลา 13:30 น ที่ห้องประชุม ศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนค…

Read More

#อบจ.ร่วมม.ราชภัฏ ทำ MOU อบจ.กับ ม.ราชภัฏ ทำ MOU เรื่องทำศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนาม ใช้หอพักชาย อาคารประชุมและนิทรรศการ รองรับคนนครสวรรค์กลับบ้าน ตรวจ สังเกตอาการ

เมื่อเวลา 10:00 น วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ย่านมัทรี) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนคร…

Read More

#คลีน เคลียร์ ทั้งรถ ทั้งคน อบจ.เดินหน้าพาคนกลับบ้าน รับอีก 30 รออีกนับร้อย เร่งจ้างรถ คนขับ เสร็จแล้วฆ่าเชื้อ ขยายเตียง กางเต้นท์เพิ่ม

มีรายงานถึงความคืบหน้าในการดำเนินการรับคนกลับบ้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยใ…

Read More

#อบจ.ร่วมม.ราชภัฏ ทำ MOU อบจ.กับ ม.ราชภัฏ ทำ MOU เรื่องทำศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนาม ใช้หอพักชาย อาคารประชุมและนิทรรศการ รองรับคนนครสวรรค์กลับบ้าน ตรวจ สังเกตอาการ

เมื่อเวลา 10:00 น วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ย่านมัทรี) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนคร…

Read More

#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการ ส่งยาทางไปรษณีย์”Suandok Med Delivery”

💊💊📮โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการ ส่งยาทางไปรษณีย์”Suandok Med Delivery” 📫ผู้รั…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26 ก.ค. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26 ก.ค. 2…

Read More