#วิทยากรให้ความรู้ในรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอนพิเศษ ” คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมรับมือสถานการณ์ โควิดระลอกใหม่ “

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรส…

Read More

#กาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 และมอบอาหารปรุงสุก

#เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายก…

Read More

#โรงพยาบาลลานนา 3 เปิดให้บริการ เฉพาะกิจ ห้องพักกักตัว ผู้ป่วยโควิด-19 แบบไม่มีอาการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย !!

โรงพยาบาลลานนา 3 เปิดให้บริการ เฉพาะกิจ ห้องพักกักตัว ผู้ป่วยโควิด-19 แบบไม่มีอาการ ไม่เสี…

Read More

#ที่ประชุมร่วมผู้นำนักศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ประชุมร่วมผู้นำนักศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมติ 1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา …

Read More

#ขั้นตอนการรับนักศึกษาแพทย์กลับจากพื้นที่ควบคุม/ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการรับนักศึกษาแพทย์กลับจากพื้นที่ควบคุม/ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าสู่คณะแพ…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ งานการเงิน และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกา…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21 ก.ค. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด จำนวน 9 ราย ในจำนวนนี้เป…

Read More

#ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยิน…

Read More

#ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ…

Read More