#SMC บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ทำ (MOU) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการศึกษาภาคเหนือ 6 สถาบัน

SMC บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ทำ (MOU) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่ว…

Read More

#รองอธิการบดีฯ เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเช…

Read More

#นายกวิรัช โตอิ้ม “ทำประกันภัยอุบัติเหตุ ให้แก่ พนักงานจ้างเหมาบริการทุกคน”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก …

Read More

#LIVE สด รายการพิเศษ สุขภาพดีกับหมอสวนดอก คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผอ.รพ.สวนดอก

LIVE สด รายการพิเศษ สุขภาพดีกับหมอสวนดอก คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผอ.รพ.สวนดอก รับมือสถา…

Read More

#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 38,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 38,000 บาท สมทบ…

Read More

#สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ อาหาร, ของอุปโภค บริโภคให้แก่ทีมแพทย์

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ อาหาร, ของอุปโภค บริโภคให้แก…

Read More