#เตรียม รพ.สนาม 3 โควิดนครสวรรค์ป่วยเยอะขึ้น ยอดเฉียดร้อยต่อวัน รพ.สนามสองแห่งใกล้เต็ม เตรียมแห่ง 3 ตายเพิ่มอีก 1 รวม 26

สถานการณ์โรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ ที่จังหวัดนครสวรรค์สถานการณ์เริ่มน่า…

Read More

#บริการวิชาการ รร.นครสวรรค์ จัดบริการส่งเสริมวิชาการ ให้นักเรียรสามารถขอยืมไอแพด ไปใช้เรียนออนไลน์ที่บ้านได้

  ดร .จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรัยนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องสถาการณ์การโรคโคว…

Read More

#รับโล่ “วัฒนธรรมวินิต” ลูกม่วงขาว คนเก่ง นักวาดภาพ โรงเรียนนครสวรรค์สร้างชื่อรับโล่เกียรติยศ “วัฒนธรรมวินิต”

ดร.จงกล. เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ด้วย นางสาวปวริศา สิทธิกรณ์ นักเร…

Read More

#ชมรมคนรักหนองปลิงทอดผ้าป่าสามัคคีปฎิสังขรณ์หลังคากุฏิวัดเขมิราฏร์ ประสบความสำเร็จเกินคาด

เมื่อเวลา 07.30 น. วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม. 2564 ดร.พลกฤต. หิรัณย์เศรณี. ประธานชมรมคนรักหนอ…

Read More

#รองอธิการบดี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ปฏิบัติการสอน วิชากลยุทธ์การบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬา ระดับปริญญาโทชั้นปีที่2ทางออรไลน์ ระบบZoom

วันนี้ ( 17 กรกฎาคม) ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 ก.ค. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 ก.ค. 2…

Read More

#ประชุมโครงการพื้นที่ต้นแบบดอยอินทนนท์ (อินทนนท์โมเดล) ครั้งที่ ๓/๖๔ ส่วนกองทัพอากาศ ผ่านการประชุมทางไกล (ระบบ Zoom)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้…

Read More

#พิธีอัญเชิญพระรูปพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ขึ้นประดิษฐาน ณ กองบิน ๔๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นปร…

Read More