#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการ ส่งยาทางไปรษณีย์”Suandok Med Delivery”

ผู้รับบริการที่มีความประสงค์รับยาทางไปรษณีย์ แจ้งความจำนงได้ที่ Call Center โทร. 053-93400…

Read More

#รายงานความคืบหน้าการปฎิบัติการจับเสือโคร่ง ที่ออกจากป่าห้วยขาแข้ง มาทำร้ายแพะของราษฎรบ้านบึงเจริญ จังหวัดอุทัยธานี ส่งคืนป่าลึก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาววีรยา  โอชะกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้น…

Read More

#ประกาศงดการจัดแข่งขันเปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า ประจำปี 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทยขยายวงกว้า…

Read More

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 ก.ค. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด จำนวน 6 ราย ในจำนวนนี้เป…

Read More

#สวมหน้ากากอนามัยแบบไหน ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ได้ดีที่สุด 😷

เมื่อต้องอยู่ในที่แออัดเป็นเวลานาน และไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรือต้องใกล้ชิดผู้มีความเสี…

Read More