#สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ เชิญสื่อ ร่วมงานแถลงข่าว Chiang Mai Golf Festival 2021

คุณสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ และผู้อำนวยการฝ่ายขาย…

Read More

#เพื่อสนับสนุนบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์

เตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย คุณลักษณะ : -ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย – โครง…

Read More

#”ทส. ปันสุข สู้วิกฤติโควิด–19” ระยะ 2 เพิ่มกำลังใจให้กัน ปันน้ำใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) เวลา 11.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ…

Read More

#มอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและการปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 ก.ค. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 ก.ค. 25…

Read More