#นายกรัฐมนตรีสั่งการแก้ปัญหายาเสพติด นำผู้เสพฯ เข้ารับการบำบัดรักษา

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ติดยาเสพติดในทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกชุมชน เพื่…

Read More

#สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์. จำกัด. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เสื้อPPE และน้ำดื่ม 5 หมื่นบาทให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน. 2564. ณโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค…

Read More

#เพื่อสนับสนุนบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย (Luxurious Stretcher Cart) ชุดละ 38,000 บาท (ความต้องการจำนวน 40 เตียง)

เพื่อสนับสนุนบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ก…

Read More

#ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด วิกฤต!! โลหิตสำรองไม่เพียงพอ มีผู้มาบริจาคโลหิตประมาณ 20 รายต่อวัน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด วิกฤต!! โลหิตสำรองไม่เพียงพอ มีผู้มาบริจาคโลหิตประมาณ 20…

Read More

#รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ให้กำลังใจในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได…

Read More

#ภาวะลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำหลังฉีดวัคซีนโควิด19 (VITT)

🩸 ภาวะ VITT คือการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันกับเกล็ดเลือดต่ำ ที่พบได้หลังจากการฉีดวัคซีนโควิด…

Read More