#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง การโค้ชเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร ( Coaching for Performance)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดการบร…

Read More

#เพื่อสนับสนุนการบริการ วัคซีนโควิด-19 ภาคประชาชน ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบโรงพยาบาล รุ่น TM2657P

เพื่อสนับสนุนการบริการ วัคซีนโควิด-19 ภาคประชาชน ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กา…

Read More

#เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันจับจระเข้น้ำจืด 1 ตัว

รายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า…

Read More

#แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้ง ณ บริเวณแม่น้ำปิง เพื่อสูบน้ำเข้าบึงชุมแสง

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทร…

Read More

#นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพศิน  อัคเดชธนโชตินายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ แถลงนโยบายต่อสภา…

Read More

#การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ภายในห้องประชุมดอยหลวง ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1…

Read More

#อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครนายก ศรีสะเกษ และนครสวรรค์

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงน…

Read More

#อบจ.จัดประชุม มอบของ เลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ย้ายกลับภูมิลำเนา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 มิถุนายนนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดน…

Read More

#อดีตรัฐมนตรีภิญโญ วันนี้ตั้งแต่เช้าออกไปแจกหน้ากากN95แก่อสม.กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยทั้ง4 ศูนย์

 ดร. ภิญโญ นิโรจน์ สส. นครสวรรค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ วันนี้ตั้งแต่เช้าออกไปแจกหน้า…

Read More