#🙌🏼ช่วยชีวิตคนข้างๆด้วยมือทั้งสองข้างของคุณเอง ทุกคนสามารถทำได้🙌🏼

🙌🏼ช่วยชีวิตคนข้างๆด้วยมือทั้งสองข้างของคุณเอง ทุกคนสามารถทำได้🙌🏼 🚑เหตุการณ์หัวใจหยุดเต้นกร…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 มิ.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ (ตึกโรคปอด) รวมทั้งหมด จำนวน 2 ราย …

Read More

#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้บริการผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บที่เข้ามารับการรักษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต เฉลี่ยต่อวันประมาณ 100-120 ถุง โดยในสถานการณ์ปกติ มีผู้บริจาคโลหิตประมาณ 30-40 รายต่อวัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้โลหิต

ในแต่ละวันโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้บริการผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บที่เข้ามารับการรักษา จึ…

Read More

#ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.พิสิฏฐ์ โนตานนท์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธ…

Read More

#ร่วมให้กำลังใจแก่คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็มที่2) ณ หอประชุม มช.

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร…

Read More