#LIVE สด .. จากสถานที่จริง ปูพรม “ฉีดวัคซีนโควิด-19 ภาคประชาชน” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

LIVE สด .. จากสถานที่จริง ปูพรม “ฉีดวัคซีนโควิด-19 ภาคประชาชน” ณ หอประชุมมหาวิ…

Read More

#ทส. ประชุมพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนฯ เร่งรัดการพิจารณาอนุญาต พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมาย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เข้าใช้ประโยชน์

วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส…

Read More

#นักกอล์ฟเยาวชนอายุ 8 ปี 8 เดือน ในการสนับสนุนของสนามกอล์ฟกัซซันขุนตาน มาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของคุณฟ้า

น้องเจฟฟรีย์ ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม นักกอล์ฟเยาวชนอายุ 8 ปี 8 เดือน ในการสนับสนุนของสนามกอล…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 มิ.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ (ตึกโรคปอด) รวมทั้งหมดจำนวน 6 ราย ใ…

Read More

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญรับชม LIVE “ที่นี่ มีคำตอบ” เปิดเทอมอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด-19 ไขทุกข้อสงสัย ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญรับชม LIVE “ที่นี่ มีคำตอบ” เปิดเทอมอย่างมั่นใจ ปลอด…

Read More

#เชิญติดตามรับฟัง วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -วันที่ 11-15 มิถุนายน 2564 (ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัด)

เชิญติดตามรับฟัง วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -วันที่ 11-15 มิถุนาย…

Read More

#หจก. ฝ้ายทอง ตลาดวโรรส บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

หจก. ฝ้ายทอง ตลาดวโรรส บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลา…

Read More

#บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด ผู้แทนโดย รศ.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล มอบตู้แช่วัคซีน 2 ประตู จำนวน 2 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด ผู้แทนโดย รศ.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล มอบตู้แช่วัคซีน 2 ประตู จำนวน …

Read More