#นายกวิรัช โตอิ้ม “จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564”

นายกวิรัช โตอิ้ม “จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน…

Read More

#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ใช้หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID – 19

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ใช้หอประชุม มหาวิท…

Read More

#เชียงใหม่ พร้อม Kick off ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในวันพรุ่งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ก่อนที…

Read More

#สจ.อรรณพ สมาชิกสภา อบจ.เขต อำเภอบรรพตพิสัย นำเครื่องจักรเร่งลอกคลอง ตักผักตบชวาขวางทางน้ำออก สส.ร่วมนายก อบจ.สนับสนุน

สจ.มาร์ทลุยลอกคลอง สืบเนื่องจากการที่พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจั…

Read More