#“วราวุธ” ส่งมอบโครงการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนริมถนนเพชรเกษม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

3 มิถุนายน 2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป…

Read More

#รมว.วราวุธ ติดตามประสิทธิภาพการปรับปรุง “คลองเจ๊กสี” เตรียมพร้อมรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

3 มิถุนายน 2564) เวลา 11.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ…

Read More

#นายกฯวิรัช โตอิ้ม “ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร”

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา13.30 น. ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ…

Read More

#ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ณ บริเวณปากคลองหัวดุม สูบน้ำจากแม่น้ำปิง เข้าคลองเก้าเลี้ยว-ยางใหญ่

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพ…

Read More

#ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริ…

Read More

#รองฯไพลิน โตอิ้ม “เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล”

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นางไพล…

Read More

#”รองอธิการ” เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 3 / 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vdo Conference)

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย…

Read More

#นายกวิรัช” พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นกำลังใจ ” ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการที่ติดบ้านติดเตียง” ภายในเขตเทศบาลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา

ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วย นางไพลิน โตอิ้ม รองนา…

Read More