#ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ณ บริเวณแม่น้ำปิง

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรั…

Read More

#🩸คําแนะนํา ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยา🩸

-ผู้ป่วยโรคไขกระดูกฝ่อ ไขกระดูกทํางานผิดปกติ มะเร็งต่อมน้ําเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโ…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 3 มิ.ย.2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ (ตึกโรคปอด) รวมทั้งหมดจำนวน 4 ราย ใ…

Read More

##กองทัพบกห่วงใย ปันสุข ปันน้ำใจไม่ทอดทิ้งกัน “มีแล้วแบ่งปัน”

เมื่อ 3 มิถุนายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ(ศป.ปส.ชน.)จ…

Read More

#ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิ…

Read More

#พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้ว…

Read More