#กระทรวงทรัพยากรฯ เตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 4 แห่งในสังกัด รองรับ Phuket Sandbox

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขานรับนโยบายรัฐบาล การเปิดประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยก…

Read More

#บริจาคเครื่องต้มน้ำร้อน จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่หน่วยตรวจ OPD ENT (OPD 6) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ และครอบครัว, คุณศิราณี หวังมินิดากุล และครอบครัว บริจาคเครื่องต้มน้ำร้อน…

Read More

#⚡️⚡️เปิดรับสมัคร Gassan Khuntan Senior Marathon 27 holes Challenge # 2👍💚💚 💢 กำหนดแข่งขันในวันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ สนามกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.ลำพูน

⚡️⚡️เปิดรับสมัคร Gassan Khuntan Senior Marathon 27 holes Challenge # 2👍💚💚 💢 กำหนดแข่งขันใน…

Read More

#🌟🌟กัซซันขุนตาน ต่อโปรโมชั่นตามคำเรียกร้อง วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564 🌟🌟

เชียงใหม่ออกรอบตีกอล์ฟ เล่นไม่จำกัดจำนวนหลุม กรีนฟี + รถกอล์ฟ 😁วันจันทร์ – พฤหัสบดี …

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Mr. Sean O’Neil กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Mr. Sean O’Neil กงสุ…

Read More

#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ประชุมผู้บริหารประจำเดือน มิถุนายน 2564

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.- ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลั…

Read More

#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าร…

Read More

#รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต เป็นผู้มอบรางวัล เชิดชูเกียรติด้านงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. งานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษ…

Read More

#ตรวจประเมินการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค…

Read More