#ตายอีก 1 รวม 8 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งการเสียชีวิตผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายที่ 8 ของจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เ…

Read More

#การฉีดวัคซีนทุกชนิด ไม่เฉพาะแต่โควิดวัคซีน เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันคอตีบ ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทได้ ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง

การฉีดวัคซีนทุกชนิด ไม่เฉพาะแต่โควิดวัคซีน เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันคอตี…

Read More

#การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 โรค

กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ,โรคหัวใจและหลอดเลือด , โร…

Read More

##อดีตรัฐมนตรีภิญโญ ตั้งใจ..ปรุงอาหาร ให้ดีที่สุดเพื่อถึงมือ พ่อแม่ พี่น้อง พี่มีผลกระทบ ในภาวะวิกฤต covid รอบที่ 3

ดร. ภิญโญ นิโรจน์ สส. นครสวรรค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ตั้งใจ..ปรุงอาหาร ให้ดีที่สุด …

Read More

#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากร 5 คณะด่านหน้า ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการฉีดเป็นจำนวนมาก ทุบสถิติสูงสุดที่ผ่านมาของโรงพยาบาล 1,258 ราย เมื่อวันที่ 15 พ.ค ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากร 5 คณะด่านหน้า ของมหาวิทยาลัยเช…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 พ.ค. 2564 : 08:00 น.

ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ และมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งห…

Read More