#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนทางออนไลน์โดยเช่าสัญญาณระบบซูม

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดเผย…

Read More

#สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมบริจาคสมทบทุน “โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19”

👉สามารถโอนเงิน ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศ…

Read More

#การฉีดวัคซีน ลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง ลดการนอนโรงพยาบาล และลดโอกาสเสียชีวิต และเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ เพียงพอที่จะหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19

“การฉีดวัคซีน ลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง ลดการนอนโรงพยาบาล และลดโอกาสเสียชีวิต และเพื่อใ…

Read More

#เชียงใหม่ไนท์​ซาฟารี​จัดกิจกรรม​ Live​พาชมความน่ารักของ”เมียร์แคท” หนึ่งในสัตว์ป่าของทวีปแอฟริกา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซา…

Read More

#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนของคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมกล่าวให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

คุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนของคณะแพท…

Read More

#ชุมชนบ้านบน อ.บางปะกง จฉะเชิงเทรา ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนเเละทำธนาคารปูเเสม

ชุมชนบ้านบน อ.บางปะกง จฉะเชิงเทรา ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนเเละทำธนาคารปูเเสม เเละร่วมกันปล…

Read More

#“ทส. ปันสุข” เดินหน้าต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 2 ปันน้ำใจให้เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19

วันที่ (11 พฤษภาคม 2564) เวลา 11.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงเดินหน้า…

Read More

#วัคซีนโควิด-19 ที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ท่านสามารถได้รับการฉีดเร็วที่สุด

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัคซีนโควิด-19 ที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ท่านสามารถ…

Read More

#ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ การบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ผ่านระบบ E- donation โครงการ ” สแกนบุญ พาสุขใจ “

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ การบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิโรงพ…

Read More