#“ศรัทธาที่เรามีร่วมกัน” อำลาโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภารกิจ 30 วันในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 395 คน ของทีมแพทย์ พยา…

Read More

#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ติดตั้งอุปกรณ์ยิมส์ระดับโลก 4 รายการ ใช้แข่งขันโอลิมปิค

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป…

Read More

#พระครูสุเมธปัญญาคุณ วัดสันติวนาราม ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

พระครูสุเมธปัญญาคุณ วัดสันติวนาราม ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ส…

Read More

#ปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หลังรักษาผู้ป่วย COVID-19 จนหายเป็นปกติครบทุกคน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 หลังจากทำการรักษาผู้ป่วยโค…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 พ.ค. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 11 ราย ในจำนวนนี้เป…

Read More